Be-Agile BV i/o
Ericapark 5
2403 EE Alphen aan den Rijn

Tel:+31(0) 6 30511347
E-mail:nico.van.hooidonk@be-agile.nl
Login Form

Be-Agile

 

In de dynamische wereld waarin organisaties opereren, neemt de druk om zich snel en efficiënt te kunnen aanpassen toe.  Deze veranderingsdruk ontstaat door,  veranderende eisen en wensen van klanten, veranderende wet- en regelgeving en toenemende internationalisering.

Hierdoor is ook de strategie van een onderneming dynamisch. De mate waarin uw organisaties zich aan een veranderende strategie kan aanpassen  bepaald in hoge mate de flexibiliteit en slagkracht (=lenigheid) van uw organisatie.

Als u hier niet goed op inspeelt bestaat het risico dat een veranderende strategie niet tijdig of alleen met complexe en grote projecten kan worden geïmplementeerd. Meestal openbaart zich dit pas al er snel een nieuw product moet worden geintroduceerd, productvoorwaarden moeten worden aangepast, er fusies plaatsvinden, introductie van nieuwe partners in de keten, het optimaliseren van de core business processen en de implementatie van nieuwe (COTS) informatiesystemen. 

Be-Agile levert ondersteuning aan organisaties die hun organisatie meer flexibele willen inrichten, of het nu gaat om:

  • Het vaststellen van een passende informatie strategie;

  • Het maken van een business case;

  • Het opstellen van een Enterprise architectuur en of delen daarvan;

  • Integratie en ontsluiten van (legacy) back-office systemen;

  • Advies en begeleiding van BPM en SOA projecten.

Be-Agile heeft hiervoor een passende en flexibele dienstverlening.

 

Is een Business Cases voor BPM en SOA moeilijk?

Het maken van een Business Case voor het toepassen van concepten als BPM en SOA verloopt bij veel organisatie moeizaam. De oorzaak hier achter is:

  • Geen afbakening van de business case
  • Invalshoek vanuit de techniek
  • Moeilijk te kwantificeren voordelen: BPM SOA als concept
  • Inschatting benodigde investering en operationele kosten

Toch is het maken van een business case voor BPM niet zo moeilijk als het lijkt als maar aan een aantal spelregels wordt voldaan. Be-Agile heeft hiervoor een pragmatische aanpak die in korte tijd een betrouwbare business case oplevert.

Read more...

 
Polls
Hoe agile is uw organisatie